Huseriet Projektutveckling

Huseriet bedriver projekt- och fastighetsutveckling med fokus på bostäder från Stockholm ner till Ystad. 


Om oss

Huseriet startades 2021 och har på kort tid skapat en projektportfölj med bostadsutveckling, initialt med projekt i Skåne. 

Henrik Nordlöf

Partner, affärs- och projektutveckling

tel. 0733-00 25 92


Freddie Övegard

Partner, affärs- och projektutveckling

tel. 0736-82 51 35


Kv. Virket 6 Lund

Virket 6 ligger i stadsdelen Västerbro i Lund. Området är ett av Lunds kommuns största utvecklingsområden där det planeras för totalt 3 900 bostäder. Rikshem/Huseriets nyproduktion inleds med en första etapp om ca 210 lägenheter och planeras starta under 2022. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara. 


Kontakta oss


Namn E-post Meddelande Skicka in